Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh đi học

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

IMG_20200214_161759

20200214_151418

IMG_20200214_161803

20200214_151424

IMG_20200214_161755

20200214_151414

IMG_20200214_161812

IMG_20200214_161816

20200214_152607

IMG_20200214_161825

IMG_20200214_161807