Giới thiệu về nhà trường

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn được thành lập vào năm 2004 trên cơ sở chia tách từ trường TH xã Đắk Wil. Trường có 2 điểm trường, điểm chính đóng trên địa bàn thôn 6 và điểm lẻ ở thôn 4. Trường thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh 7 thôn, buôn (1,2,3,4,5,6 và Buôn Knha).
Trường nằm trên địa bàn xã Đắk Wil là một xã biên giới của huyện Cư Jút, có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia, diện tích tự nhiên trên 42.073 ha với 9.817 nhân khẩu, sinh sống tại 17 thôn, buôn. Trong những năm qua Cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đắk Wil đã luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy nội lực, không ngừng thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, xây dựng củng cố quốc phòng toàn dân. Với những chính sách đầu tư hợp lý của Nhà nước, sự mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, cuộc sống của người dân xã Đắk Wil trong những năm qua đang dần thay da đổi thịt, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng được người dân kịp thời nắm bắt thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện có hiệu quả. Cấp uỷ, Chính quyền xã Đắk Wil đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế và đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và khám chữa bệnh của nhân dân.

Trong nhiều năm liền nhà trường đã được UBND huyện tặng giấy khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tập thể Lao động Tiên tiến.