Chuyên đề giáo dục

Tập huấn lập kế hoạch có sự tham gia

Tập huấn lập kế hoạch có sự tham gia

Lượt xem:

[...]

Phòng học mỹ thuật trường tiểu học Lê Quý Đôn

Phòng học mỹ thuật trường tiểu học Lê Quý Đôn

Lượt xem:

  [...]

Góc học tập phòng mỹ thuật trường tiểu học Lê Quý Đôn

Góc học tập phòng mỹ thuật trường tiểu học Lê Quý Đôn

Lượt xem:

Các sản phẩm do chính tay học sinh làm [...]

BÀI DỰ THI ƯỚC MƠ CỦA EM CỦA HS TH LÊ QUÝ ĐÔN

BÀI DỰ THI ƯỚC MƠ CỦA EM CỦA HS TH LÊ QUÝ ĐÔN

Lượt xem:

Bài làm dự thi “ước mơ của em”của các học sinh tiểu học Lê Quý Đôn.  [...]

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]