Thành tích học sinh

Thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục

 1. Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương.
 2. Thực hiện dạy đủ các môn học, có kế hoạch chi tiết về tăng thời lượng Tiếng Việt và Toán cho học sinh dân tộc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp và đánh giá theo chuẩn.

– Làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu, cho nên số học sinh của trường có đạt giải trong các kì thi. Bên cạnh đó công tác phụ đạo HS yếu luôn được quan tâm, chính vì thế mà tỷ lệ học sinh lưu ban hàng năm được hạn chế.

 1. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường:

Hàng năm kết hợp với đội thiếu niên để tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch phù hợp lứa tuổi học sinh như: Thi ATGT, Thi vẽ tranh bảo vệ môi trường, tổ chức các trò chơi dân gian, thi kể chuyện, văn nghệ…

 1. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học
 2. Nhà trường đã cùng với các trường trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đạt từ 100% . Tỷ lệ học đúng độ tuổi đạt từ 96%.
 3. Tổ chức tốt “ Ngày toàn dân đưa trẻ đên trường” Năm học 2015-2016 , trường huy động được 54/54 trẻ 6 tuổi sinh sống trên địa bàn trường ra lớp 1(đạt 100%);

Nhà trường đã được công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT năm 2008. Từ đó đến nay trường luôn duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng PCGDTH.

 1. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh năm học 2015-2016 như sau:
 2. Chất lượng giáo dục toàn diện :

– Huy động học sinh đến tuổi ra lớp 1, duy trì tốt sĩ số, củng cố và nâng cao chất lượng PCGDTHĐĐT.

– Đảm bảo tốt chất lượng giáo dục toàn diện:

+ Lĩnh vực phẩm chất:  363 học sinh  đạt  100%

+ Lĩnh vực năng lực: 353 đạt 97,2 %

+ Lĩnh vực kiến thức, kỹ năng:  353 học sinh đạt 97,2%

– Số học sinh lên lớp 353 đạt 97,2 %.

Số học sinh được khen Xuất sắc toàn diện 90 học sinh đạt 24,8% ; học sinh được khen Xuất sắc từng lĩnh vực 94 học sinh đạt 25,9 %.

Kết quả xếp loại giáo dục từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014

 

Năm học

 

TS

HS

Hạnh kiểm Học lực
Đ Giỏi Khá Trung bình Yếu TB trở lên
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
2011-2012 455 455 100 0 46 10,1% 105 23% 249 54,7 32 7% 423 93%
2012-2013 423 423 100 0 31 7,3 143 33,8 196 46,4 53 12 411 88%
2013-2014 388 388 100 0 30 7,7 100 25,8 224 57,8 34 8,7 354 91,3%

 

Chất lượng học năm học 2014 – 2015 và 2015-2016

 

Mức đánh giá Phẩm chất Năng lực Kiến thức Khen thưởng
Đạt Đạt Đạt XS toàn diện XSLV( Môn)
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
2014-2015 386 100% 0 0% 366 95% 20 5% 366 95% 20 5% 80 20,7% 128 33,2%
2015-2016 363 100% 0 0% 353 97,2% 10 2,8% 353 97,2% 10 2,8% 90 24,8% 94 25,9%
 1. Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ hoàn thành trở lên đạt (349/363); (đạt 96,14%)
 2. Năm học 2015-2016 có 194 học sinh được khen thưởng (theo TT 30) đạt tỉ lệ 53,44%; trong đó có 90 học sinh xuất sắc toàn diện, còn lại khen thưởng từng mặt.
 3. Hàng năm, nhà trường đều có học sinh tham gia các hội thi, giao lưu do cấp huyện trở lên tổ chức (Năm học 2015-2016 có 01 học sinh đạt phụ trách Sao giỏi cấp tỉnh.
 4. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường:
 5. Hàng năm, nhà trường phối hợp với trạm y tế xã khám định kỳ cho học sinh, đồng thời cho học sinh uống thuốc tẩy giun.
 6. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; tham gia hội khỏe Phù Đổng do huyện tổ chức…, đồng thời cho học sinh tham gia trồng và chăm sóc cây ở vườn trường. Qua các hoạt động đã giáo dục cho học sinh được ý thức về rèn luyện thể chất và bảo vệ môi trường.
 7. Hiệu quả đào tạo của nhà trường

– Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học:

Đầu vào: Năm học (2011-2012) có 64 em, trong đó: chuyển đi 9 HS, chuyển đến 2 HS ( còn lại 57 HS).

HTCTTH sau 5 năm học (từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016)

là: 56/57 em (đạt 98,2%).

 1. b) Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 56/57 em (đạt 98,2 %).