Trường Tiểu học Lê Quý Đôn xin cảm ơn các đoàn từ thiện

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Xin cảm ơn các đoàn từ thiện đã đem đến niềm vui cho các em vùng biên giới! 9337BED4-FD81-4A04-ABC4-96CF5C61D10F1D151071-748C-4F76-B492-1AC810A7897974C05A9B-EFA3-4CD3-BCC5-B8A382EF82998797B6AD-84FD-4EC5-9E05-98BC483608C00DE51EE0-A6EB-4528-BB5A-D94BC579C5A05294F4D6-6992-4413-8F6A-CD8F2BA81CBE