Trường TH Lê Quý Đôn lao động khử khuẩn,vệ sinh trường lớp chào đón học sinh đến trường

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

IMG_20210926_095258

IMG_20210926_095255

IMG_20210926_095251

IMG_20210926_095253

IMG_20210926_095250

IMG_20210926_095249

IMG_20210926_095246

IMG_20210926_095303

IMG_20210926_095914

IMG_20210926_095917

IMG_20210926_095918

IMG_20210926_095920

IMG_20210926_095943

IMG_20210926_102113